Home > Blossary: User Experience
IT terms

Category: Technology

1 Term

Created by: anderson78

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Prototyp je včasné vzorky, vzor, alebo uvoľnenie postavená na testovanie konceptu alebo proces alebo pôsobiť ako vec byť replikované alebo získané. To je termín používaný v rôznych súvislostiach vrátane Sémantika, dizajn, elektronika a programovanie softvéru.

Domain: Internet; Category: Websites

Прототип є ранні зразки, модель або випуску продукту, побудований для тестування концепції або процес або діяти як річ, щоб бути відтворені або витягнуті з. Це термін, який використовується в різних контекстах, включаючи семантики, дизайн, електроніки та програмного забезпечення програмування.

Domain: Internet; Category: Websites

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Technology Blossarys

Here with best software, you will find best ...

Category: Technology

By: Henryasd89

Jammer-welt ist der Spezialist für Handy ...

Category: Technology

By: jammerweltcom

Web Brain InfoTech is the finest Social Media ...

Category: Technology

By: webbraininfotech

We are SEO Service provider company in India. We ...

Category: Technology

By: webbraininfotech