Home > Blossary: User Experience
IT terms

Category: Technology

1 Term

Created by: anderson78

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Прототип е ранен образец, модел или освобождаването на даден продукт, построен за проверка на концепцията или процес или да действа като нещо да бъдат възпроизвеждани или научих от. Това е термин, използван в различни контексти, включително семантика, дизайн, електроника и софтуер за програмиране.

Domain: Internet; Category: Websites

Прототип є ранні зразки, модель або випуску продукту, побудований для тестування концепції або процес або діяти як річ, щоб бути відтворені або витягнуті з. Це термін, який використовується в різних контекстах, включаючи семантики, дизайн, електроніки та програмного забезпечення програмування.

Domain: Internet; Category: Websites

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Technology Blossarys

If you face the Bigpond email password forgotten ...

Category: Technology

By: advsoftware

Bigpond email users often get stuck while working ...

Category: Technology

By: advsoftware

Bigpond email users often found their accounts ...

Category: Technology

By: advsoftware

Changing the password of your email id regularly ...

Category: Technology

By: advsoftware