thinhnguyen

Vietnam

Rates upon request.

74 Begriffe    0 Glossare    3 Beobachter    52437 Viewers

thinhnguyen

Vietnam

Rates upon request.

74 Begriffe    0 Glossare    3 Beobachter    52437 Viewers

thinhnguyens Begriffe

micrô

Audiogeräte;

Một thiết bị (bộ chuyển đổi) được sử dụng để chuyển đổi các sóng âm thanh thành một dòng điện biến đổi; thông thường được đưa vào một bộ khuếch đại và hoặc là được ghi lại hoặc ...

loa phóng thanh

Audiogeräte;

Bộ biến điện-âm thanh chuyển đổi các tín hiệu điện thành các âm thanh đủ lớn để nghe thấy ở một khoảng cách.

kiểm tra

Buchhaltung; Wirtschaftsprüfung

Một mẫu từ một tập hợp để ước định các đặc trưng của tập hợp đó.