nowwa

Samarkand, Usbekistan

2 Begriffe    0 Glossare    2 Beobachter    30018 Viewers

nowwa

Samarkand, Usbekistan

2 Begriffe    0 Glossare    2 Beobachter    30018 Viewers

nowwas Begriffe

Faollik,Yorqinlik

Werbung; Plakatwerbung

Ba'zan yorqinlik xam deyiladi. Suyuq Kristalli Ekranlar (SKE)sanoatida ekranni bir kvadrat metrdagi yorug'ligini kandela o'lchov birligida o'lchanishiga aytiladi, ba'zan nit xam ...

Takroriy, tez-tez, chastota

Astronomie; Allgemeine Astronomie

To'lqinni xar soniyada bosib o'tadigan nuqtalar miqdori. Gerts (Hz)da o'lchanadi. Elektromagnit nurlanishda chastota to'lqinlar uzunligiga teskari proportsional.

Collected Terms

printer

Computer; PC-Peripheriegeräte

Kompyuter tomonidan yaratilgan ma’lumot nusxasini qog‘oz va boshqa media vositalarida chop etuvchi tashqi qurilma turi