amin.medi

Tehran, Iran

learn to be alone, lose not the society of thyself

10 Begriffe    0 Glossare    1 Beobachter    29749 Viewers

amin.medi

Tehran, Iran

learn to be alone, lose not the society of thyself

10 Begriffe    0 Glossare    1 Beobachter    29749 Viewers

amin.medis Begriffe

صندلي خالي وجود دارد

Allgemein; Verschiedenes

برای اعلام این که هنوز در یک نمایش، سمینار و یا کلاس صندلی خالی موجود می باشد مورد استفاده قرار می ...

اندونزيايي

Allgemein; Verschiedenes

اندونزيايي زبان رسمی کشور اندونزی بوده و برای اشاره به مردم این کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

الفبا

Allgemein; Verschiedenes

دسته ای حروف معیار که برای نوشتار مورد استفاده قرار می گیرند، و هر یک نماینده ی یک صوت در زبان است.

Beobachter(1) View all

Following(0) View all

amin.medi is not following any users.