Tulkin Yusupov

Tashkent, Usbekistan

118 Begriffe    0 Glossare    1 Beobachter    28133 Viewers

Tulkin Yusupov

Tashkent, Usbekistan

118 Begriffe    0 Glossare    1 Beobachter    28133 Viewers

Tulkin Yusupovs Begriffe

keton moddalar

Organische Chemikalien; Organische Säuren

Beta-oksimoy kislota, atsetosirka kislota va atsetondan iborat, jigarda moy kislotalar va uglevod almashinuvidan hosil bo'luvchi, tahminan 78:20:2 nisbatdagi moddalar aralashmasi. ...

kuch

Chemie; Allgemeine Chemie

Massaga ta'sir qilganda tezlanishga olib keladigan subyektiv tushuncha. Isaak Nyutonning ikkinchi harakat qonuniga asosan: kuch = massa * tezlanish.

proton

Chemie; Allgemeine Chemie

Yadroning musbat zaryadga ega tarkibiy qismi. Protonlar soni atom raqamiga teng.

Viewers(28133) View all

Beobachter(1) View all

Following(0) View all

Tulkin Yusupov is not following any users.