Sandra P

Bosnia and Herzegovina

Translator / Interpreter for English <> Bosnian / Serbian / Croatian

53 Begriffe    0 Glossare    0 Beobachter    35613 Viewers

Sandra P

Bosnia and Herzegovina

Translator / Interpreter for English <> Bosnian / Serbian / Croatian

53 Begriffe    0 Glossare    0 Beobachter    35613 Viewers

Sandra Ps Begriffe

hemoglobin

Biologie; Ökologie

Protein/pigment, nosilac železa u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik do ćelija.

жбун

Biologie; Ökologie

Opšti naziv za drvenastu višegodišnju biljku koja nema definisano stablo. Šiblje i živica.

sporazum i zadovoljstvo

Rechtswesen; Verträge

Sporazum između dviju stranaka ugovora, u kojima jedna strana (koja ima pravni zahtjev protiv drugog) oslobodi drugu stranu od obaveza u zamjenu za neki oblik kompenzacije. Ugovor ...

Beobachter(0) View all

Sandra P doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Sandra P is not following any users.