Galya Velichkova

sofia, Bulgarien

“I like men who have a future and women who have a past.” ― Oscar Wilde

23 Begriffe    3 Glossare    0 Beobachter    21857 Viewers

Galya Velichkova

sofia, Bulgarien

“I like men who have a future and women who have a past.” ― Oscar Wilde

23 Begriffe    3 Glossare    0 Beobachter    21857 Viewers

Galya Velichkovas Begriffe

Оценяване

Bildung; General education

В сферата на образованието, оценяването е метод за измерване на знанията и уменията на обучаваните, чрез съизмерването им със зададени критерии. От гледна точка на момента на ...

Професионални и академични умения за емоционално интелигентно общуване

Bildung; General education

Умения за емоционално интелигентно общуване, в сферата на професионалната реализация и академичното развитие. Тези умения играят важна роля при всички средства и форми на ...

умения за емоционално интелигентно общуване

Bildung; General education

Умения за професионално, академично, частно или социално общуване, които осигуряват ефективност на комуникацията, благодарение на позитивното самоутвърждаване на личната позиция и ...

Viewers(21857) View all

Beobachter(0) View all

Galya Velichkova doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Galya Velichkova is not following any users.