Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

1052 Begriffe    0 Glossare    0 Beobachter    29832 Viewers

Edita Llalloshi

Pristina, Serbia

1052 Begriffe    0 Glossare    0 Beobachter    29832 Viewers

Edita Llalloshis Begriffe

mbajtja e puntorëve

Dienstleistungen; Humanressourcen

politikat organizative dhe praktikat e dizajnuara për të përmbushur nevojat e ndryshme të punonjësve, dhe për të krijuar një mjedis që inkurajon punonjësit të mbesin të ...

kalendari i burimeve

Dienstleistungen; Projektmanagement

Një kalendar i ditëve të punës dhe ditëve të mospunës që përcakton ato data në të cilat çdo burim specifik është i papunë ose mund të jetë aktiv.  Zakonisht përcakton pushimet e ...

grafiku i paretos

Dienstleistungen; Humanressourcen

Një grafik bar përdorur për të ranguar sipas rëndësis së informacioneve të tillë si shkaqet apo arsyet për probleme të veçanta në mënyrë që mund të krijohen masat për përmirësimin ...

Viewers(29832) View all

Beobachter(0) View all

Edita Llalloshi doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

Edita Llalloshi is not following any users.